Jeugdsportfonds Oldebroek

Sporten bevordert de fysieke en mentale ontwikkeling en brengt spelenderwijs een gevoel voor discipline bij. Om te kunnen sporten hebben lang niet alle kinderen in Nederland gelijke kansen. Het Jeugdsportfonds maakt het mogelijk dat ook kinderen uit financieel minder draagkrachtige gezinnen kunnen sporten bij een vereniging. Dit is mogelijk door een structureel bedrag van het Jeugdsportfonds ter beschikking te stellen voor contributie bij een vereniging en sportkleding en/of –materialen. Meer informatie kunt u vinden op www.goedbezigoldebroek.nl door op het Jeugdsportfonds logo te klikken.


Aanvragen
Ouders of sportverenigingen kunnen zelf geen aanvraag indienen bij het Jeugdsportfonds, maar kunnen wel een intermediair benaderen als zij verwachten dat hun kinderen of die van iemand anders (schroom dus niet elkaar te helpen) in aanmerking komen voor het Jeugdsportfonds. Voorbeelden van intermediairs die een aanvraag kunnen indienen zijn: een leerkracht van school, een gezinsvoogd, de (school)arts, een jeugdwerker, (jeugd)hulpverlener of een combinatiefunctionaris van Goed Bezig Oldebroek.Meer informatie
Siebren Groen is het lokale aanspreekpunt voor informatie over het Jeugdsportfonds of over de intermediairs in de gemeente. Voor vragen over het Jeugdsportfonds kunt u contact met hem opnemen: sgroen@oldebroek.nl / 06-33608082.